Korduvad küsimused

Oleme kokku kogunud korduma kippuvad küsimused, mis inimestel tuuleenergiaga seoses tekivad. Kui te ei leia oma küsimusele vastust, siis saatke see palun aadressile: merje.verhovits@kadrina.ee ja me vastame sellele hea meelega.

Edasised küsimused lisatakse siia lehele jooksvalt juurde!

Üldisemalt tuuleenergia kohta

Kui pikk on tuuliku eluiga?
Tuuliku eluiga on 20 – 30 aastat, misjärel tuulik lammutatakse ning valdav osa komponente läheb taaskasutusse.
Mis on tuuleelektrijaam?
Tuuleelektrijaam on tuule kineetilist energiat elektrienergiaks muundav tootmisseade, mille kõrgus on vähemalt 30 meetrit maa- või merepinnast.
Mis on tuulepark?
Tuulepark on ühest või mitmest tuuleelektrijaamast ning tuuleelektrijaamasid omavahel liitumispunktiga ühendavatest seadmetest, ehitistest ning rajatistest koosnev tootmisseade.

Kadrina tuulepark

Kas Kadrina vallas on üldse piisavalt tuult?
Tuuleressurssi saab hinnata IRENES projekti tuulekiiruste modelleeringu (IRENES 100m tuule kiirus maakonniti | Keskkonnateadlik iga ilmaga (arcgis.com)) alusel. Nimetatud projekti kohaselt on piirkonnas 100 m kõrgusel maapinnast keskmine tuulekiirus vahemikus 5,1-7,4 m/s. Seega on tööstuslike tuulegeneraatorite rajamiseks piirkonnas tuulepotentsiaal olemas.

Kohalik kasu

Keskkond ja tervis

Mis juhtub tuuliku labadega pärast tööea lõppu?
Pärast tuuliku tööea lõppu saab nüüd tänu Vestase uuele tehnoloogiale muuta tuuliku labad ringlussevõetavaks. See protsess võimaldab labad lagundada ja muuta need toormaterjaliks. Tänu sellele lahendusele välditakse labade prügimäele ladustamist ja edaspidi saavad vanad labad toimida uue toormaterjalina, toetades ringmajandust tuuleenergia tööstuses.

Kaasamine

Kus ja millal on võimalik inimestel kaasa rääkida?
Oleme valmis jagama projekti kohta infot kogu aeg ja vastama kõikidele küsimustele, mis inimestel tekivad. Samuti oleme valmis kohtuma erinevate piirkondade elanikega ning kohaliku omavalitsuse juhtidega. Ametlikku tagasisidet projektile on võimalik anda keskkonnamõjude hindamise käigus, mille käigus toimuvad avalikud arutelud.